Leerlingen


Welkom op de pagina voor leerlingen!

Water4all, ‘water voor iedereen’, is een project voor jongeren uit het secundair onderwijs - zoals jij - over duurzaam en integraal waterbeheer.


Duurzaam? Integraal? Waterbeheer?

Hierbij streeft men naar ontwikkeling, beheer en herstel van het watersysteem zodat het voldoet aan de doelstellingen van de verschillende gebruiks- en natuurfuncties voor de huidige maar ook voor de toekomstige generaties.

Wil je er meer over weten? Kijk dan hier.
Hoe Water4all ermee aan de slag gaat, lees je hier.Welke acties jij met Water4all kan ondernemen, zowel binnen als buiten je school, lees je hier.
Elk thema focust op een ander aspect van integraal waterbeheer, de activiteiten bouwen op elkaar verder. Je medeleerlingen doen dus ook onderzoek dat van belang is voor het slagen van jouw eigen activiteiten...

Integraal waterbeheer volgt geen gemeentelijke grenzen of provinciegrenzen, het volgt de grenzen van de natuurlijke rivierbekkens. In welk bekken is jouw school eigenlijk gelegen? Dat ontdek je hier.

Heel wat extra info over verschillende thema's van integraal waterbeheer vind je onder Waterinfo.
Wil je toch nog meer info over een bepaald aspect, dan vind je hier heel wat handige links!