Integraal waterbeheer: KRUIP IN DE HUID VAN EEN WATERACTOR!

1. Activiteit buiten de school: Op bezoek bij een wateractor
Verschillende maatschappelijke groepen, soms met tegenstrijdige belangen, beïnvloeden de waterlopen. Je onderzoekt welke wateractoren in je rivierbekken betrokken zijn en welke belangen zij verdedigen. Je verzamelt de standpunten van de landbouwer, de watersporter, de industrieel, de individuele gebruiker (thuis en op school), de natuurliefhebber, ... Je neemt interviews af, je maakt een fotoreportage en je volgt de actualiteit op.


2. Activiteit binnen de school: Rollenspel
Vanuit de opgedane ervaring ga je met de andere leerlingen in discussie over de knelpunten en kansen in je rivierbekken. Je simuleert met andere woorden een bijeenkomst van de ‘bekkenraad’. Je verdedigt de belangen van alle maatschappelijke groepen, maar compromissen zijn nodig en knopen moeten worden doorgehakt. Hierdoor verwerf je een beter inzicht in de complexe problematiek en aanpak van integraal waterbeleid en duurzame ontwikkeling.

Met je conclusies kan je naar de bevoegde waterbeheerder stappen en suggesties voor eventuele veranderingen of een andere aanpak in functie van integraal waterbeheer voorleggen.

De handleiding en werkbladen voor deze activiteiten vind je hier.