Waterkwaliteit: WORD WATERREPORTER!

1. Activiteit buiten de school: Veldwerk
Je onderzoekt de waterkwaliteit van een waterloop in de buurt. Met meetapparatuur voer je een fysico-chemische en een biologische waterkwaliteitsbepaling uit. De resultaten vergelijk je met die van de Vlaamse Milieumaatschappij. Wat zijn de mogelijke oorzaken van een goede of een slechte waterkwaliteit? Ter plaatste maak je aantekeningen en neem je foto’s.

Het veldwerk gebeurt in één van de acht locaties die Water4all selecteerde.
Klik hier om de afspraakplaats per gebied te bekijken.

2. Activiteit binnen de school: Schoolonderzoek en reportage
Je onderzoekt in welke mate de school zelf bijdraagt tot de verontreiniging van de waterlopen. Je voert een kwalitatieve wateraudit uit in de school: waar wordt water vervuild? Welke producten worden gebruikt? In welke hoeveelheden? Zijn de producten milieuvriendelijk? Met de aantekeningen, de foto's en de resultaten van de onderzoeken maak je als ‘wetenschapsjournalist’ een reportage van de waterloop en haar waterkwaliteit. Je bekijkt de situatie met een kritisch oog en geeft suggesties voor verbetering, zowel binnen als buiten de school. De reportage wordt op het net geplaatst, maar je kan met de reportage ook naar de lokale pers stappen of ze publiceren in de schoolkrant, het gemeentelijk infoblad, … Zo geef je meer bekendheid aan je bevindingen.

De activiteiten rond waterkwaliteit kunnen aangevuld worden met een bezoek aan een RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) in de buurt.

De handleiding en werkbladen voor deze activiteiten vind je hier.