Waterkwantiteit: VOLG DE WEG VAN HET WATER!

1. Activiteit buiten de school: Wandeltocht naar water
Tijdens een natuurwandeling ontdek je de rivier waar het afvalwater van de school uiteindelijk in terechtkomt. Je focust op ‘waterkwantiteit’: met welke problemen heeft je omgeving op dit vlak af te rekenen? Zijn er regelmatig overstromingen? Of is er eerder een tekort aan water? Draag je daar zelf toe bij? Wat is de rol van de natte natuur in dit alles? Ook denk je na over waterkwaliteit, natuurlijk evenwicht, zelfzuiverend vermogen en de watercyclus.

De natuurwandeling gebeurt in één van de acht locaties die Water4all selecteerde.
Klik hier om de afspraakplaats per gebied te bekijken.

2. Activiteit binnen de school: Wateraudit
De wateraudit start met een momentopname van de ‘watersituatie’ in de school. Waar in de school wordt water gebruikt? Waar komt het water vandaan? Is het regenwater of leidingwater? Welke drinkwatermaatschappij zorgt voor de watervoorziening? Hoeveel water wordt gebruikt? Waar gaat het afvalwater naartoe? Is de school aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie? Je doet metingen op school, neemt contact op met de technicus van de school en indien nodig met de technische dienst van bv. de gemeente. Alle informatie wordt geplot op een plattegrond. Je gaat na waar er eventueel knelpunten zijn en je stelt een knelpuntenkaart op. Uiteindelijk kom je tot een ‘masterplan’ waarin een aantal concrete acties worden voorgesteld om het watergebruik in de school te beperken. Met dit masterplan stap je naar de directie.

De handleiding en werkbladen voor deze activiteiten vind je hier.